Cookies

Ce sunt datele de tip cookie?

Cookie-urile sunt fișiere de dimensiuni mici care sunt descărcate în memoria dispozitivul de pe care este accesat website-ul Busola Pediatrică (busolapediatrica.ro). Dispozitivul poate fi, de exemplu, un calculator desktop, un laptop, un telefon mobile, o tabletă, un smart TV, dar și alte tipuri de dispozitive. Aceste fișiere sunt alcătuite de obicei din litere și cifre, acestea având o semnificație anume.

Cookie-urile sunt create în momentul în care browser-ul web folosit pe device utilizatorului încarcă una dintre paginile website-ului Busola Pediatrică (busolapediatrica.ro) sau atunci când se întâmplă un anumit eveniment dintre cele monitorizate (de exemplu, click pe un buton). Astfel de acțiuni pot crea fișiere noi de tip cookie sau le pot actualiza pe cele existente. Ulterior, de fiecare dată când utilizatorul vizitează din nou o pagină de pe website-ul Busola Pediatrică, browser-ul web va transmite și aceste fișiere de tip cookie către serverul busolapediatrica.ro, informând server-ul despre preferințele sau caracteristicile utilizatorului.

Un exemplu de cookie folosit de Busola Pediatică este următorul, care semnalează categoriile de cookie-uri acceptate de utilizator:

Scopul folosiri cookie-urilor

În primul rând, cookie-urile sunt folosite pentru a stoca preferințele utilizatorilor în privința categoriilor de cookie-uri acceptate. Astfel, un utilizator poate opta pentru a accepta doar cookie-urile necesare, de exemplu, sau poate accepta și categorii suplimentare de cookie-uri.

Pe website-ul Busola Pediatrică folosim Google Analytics pentru a analiza interacțiunea utilizatorilor cu paginile website-ului și cu elementele prezente pe acesta (butoane, legături către alte pagini, formulare, etc.). Astfel, acest furnizor extern de servicii poate salva propriile cookie-uri ce îl ajută să înțeleagă, de exemplu, dacă un utilizator care vizitează website-ul la acest moment este același cu cel care vizitează website-ul următoarea zi.

Cookie-urile sunt folosite și pentru a stoca preferințele utilizatorului. De exemplu, pentru a stoca preferința pentru modul întunecat (Dark Mode) sau pentru a salva preferința în legătură cu limba website-ului. În lipsa acestor date salvate, website-ul va încărca automat setări default. Utilizatorul poate beneficia, astfel, de rapiditate în încăcarea datelor, respectiv de furnizarea unei experiențe personalizate prin ținerea minte a acestor preferințe pe termen lung.Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor acestora sunt reglementate în legislația României și a Uniunii Europene. Mai concret, Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice, ulterior modificată prin Directiva 2009/136/CE, prevede faptul că:

Art. 5 alin. (3) Statele membre se asigură că stocarea de informaţii sau dobândirea accesului la informaţiile deja stocate în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator este permisă doar cu condiţia ca abonatul sau utilizatorul în cauză să își fi dat acordul, după ce a primit informaţii clare și complete, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inter alia, cu privire la scopurile prelucrării. Aceasta nu împiedică stocarea sau accesul tehnic cu unicul scop de a efectua transmisia comunicării printr-o reţea de comunicaţii electronice sau în cazul în care acest lucru este strict necesar în vederea furnizării de către furnizor a unui serviciu al societăţii informaţionale cerut în mod expres de către abonat sau utilizator.

În România prevederile menționate anterior se regăsesc în Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Art. 4 alin. (5) – Stocarea de informaţii sau obţinerea accesului la informaţia stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator este permisă numai cu îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii:

  1. Abonatul sau utilizatorul în cauză şi-a exprimat acordul;
  2. Abonatului sau utilizatorului în cauză i s-au furnizat, anterior exprimării acordului, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii clare şi complete care:
    • să fie expuse într-un limbaj uşor de înţeles şi să fie uşor accesibile abonatului sau utilizatorului;
    • să includă menţiuni cu privire la scopul procesării informaţiilor stocate de abonat sau utilizator ori informaţiilor la care acesta are acces.

În cazul în care furnizorul permite unor terţi stocarea sau accesul la informaţii stocate în echipamentul terminal al abonatului ori utilizatorului, informarea în concordanţă cu pct. (i) şi (ii) va include scopul general al procesării acestor informaţii de către terţi şi modul în care abonatul sau utilizatorul poate folosi setările aplicaţiei de navigare pe internet ori alte tehnologii similare pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza accesul terţilor la aceste informaţii.

(5-1) Acordul prevăzut la alin. (5) lit. a) poate fi dat şi prin utilizarea setărilor aplicaţiei de navigare pe internet sau a altor tehnologii similare prin intermediul cărora se poate considera că abonatul ori utilizatorul şi-a exprimat acordul.

(6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere posibilităţii de a efectua stocarea sau accesul tehnic la informaţia stocată în următoarele cazuri:

  1. Atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisiei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice;
  2. Atunci când aceste operaţiuni sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale, solicitat în mod expres de către abonat sau utilizator.

Prevederilor anterior menționate referitor la utilizarea cookie-urilor third party descriu condițiile prin care acestea pot fi folosite de către website-ul Busola Pediatrică. Astfel, este necesară:

  • Informarea utilizatorilor în privința cookie-urilor folosite trebuie făcută într-o manieră clară, completă și ușor accesibilă acestora. Este necesar să fie specificat scopul folosirii cookie-urilor, informațiile stocate de acestea, precum și modalități prin care utilizatorul poate șterge cookie-urile anterior salvate.
  • Obținerea acordului utilizatorului pentru salvarea de cookie-uri în browser și pentru utilizarea ulterioară a informațiilor conținute de cookie-uri.