Confidentialitate

Pagina web busolapediatrica.ro aparține Guțu-Robu Mihaela, cu domiciliul în București, putând fi contactată telefonic la numărul afișat în secțiunea de contact sau prin intermediul formularului de contact al paginii web.

Scopul acestei politici de confidențialitate este să vă explice ce fel de date prelucrăm, motivul pentru care le prelucrăm și ce facem cu ele. Pentru ca prelucrarea să se desfășoare în siguranță, am depus toate eforturile rezonabile pentru implementarea măsurilor necesare în vederea protejării informațiilor tale personale. Putem schimba această politică de confidențialitate în orice moment, actualizările/modificările devenind valabile imediat după notificarea afișată pe site.

Site-ul nostru folosește module cookie pentru personalizarea conținutul, analizarea traficului, oferirea unei experiențe de navigare mai bună și asigurarea funcționării acestuia. Pentru mai multe detalii, puteți consulta politica de cookies.

Vă asigurăm că respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră și ne angajăm să protejăm orice fel de date cu caracter personal pe care le colectăm, prelucrăm și/sau la care avem acces. Astfel, dorim să aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv asupra acelor informații asupra cărora avem obligația să vă informăm, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, incluzând Regulamentul GDPR nr. 679 din data de 27.04.2016.

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dumneavoastră vor fi colectate și prelucrate, în mod exclusiv, cu scopul de a transmite informații și materiale privind, spre exemplu, îmbunătățirea materialelor educative sau promovarea materialelor educative în funcție de traficul de pe site, analiza numărului de click-uri pe întrebările trimise către Medic Chat, analiza paralelă prin comparație în vederea identificării afecțiunilor sesizate etc. Mai mult, aveți o serie de drepturi în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția datelor, fapt pentru care este recomandat să citiți legislația aferentă și directivele emise de autoritățile competente pentru a obține explicații cu privire la aceste drepturi. Enumerăm câteva dintre aceste drepturi: accesarea datelor, rectificarea datelor, ștergerea datelor, retragerea consimțământului etc.

Protecția informațiilor personale este un aspect important pentru noi, de aceea ne-am angajat să respectăm următoarele principii: legalitate, echitate, transparență, integritate și securitate. Datele pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le oferiți direct prin intermediul formularului de contact (adresă de e-mail) sau indirect prin utilizarea Google Analytics în momentul accesării site-ului, cum ar fi: tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, ora accesării, etc.
Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în România își are sediul în București – 010336, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, având nr. de telefon +40 318 059 211 și pagina web dataprotection.ro, la data scrierii acestui text.

Navigând pe website-ul busolapediatrica.ro acceptați această politică de confidențialitate și faptul că datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de către noi.
Informare privind aplicarea Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016, referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Potrivit prevederilor Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016, avem obligația de a prelucra în condiții de siguranță datele cu caracter personal care ne sunt furnizate de către persoanele fizice și numai pentru realizarea scopurilor prevăzute de lege.

Cu alte cuvinte, prelucrarea datelor este necesară în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost constituit site-ul nostru, centralizarea datelor primite de la dumneavoastră și stocarea acestora se va realiza doar în vederea atingerii scopului nostru, respectiv educarea din punct de vedere medical a părinților.

Nu transferăm aceste date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională și nici nu le vom folosi în alte scopuri în afară de cele pentru realizarea cărora am fost învestiți.

În momentul colectării de la dumneavoastră a datelor aparținând unor terțe persoane, pe care ni le furnizați, ne așteptăm să: îndepliniți integral cerințele legale, ne furnizați informații corecte, complete și exacte, dar și limitate scopului avut în vedere. În cazul în care vom considera că datele furnizate sunt incomplete, vă vom informa de îndată. În cazul în care considerați că nu îndepliniți integral cerințele legale, vă rugăm să luați măsurile necesare. Nu ne asumăm nicio obligație în acest sens și nu putem fi ținuți răspunzători, în niciun fel, în legătură cu aceste aspecte.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați cu atenție dispozițiile regulamentului despre care s-a făcut vorbire.